Dotyczy : Studencka 40, Wałbrzyska 48,  Wróbla 2, Wróbla 10, Wróbla 15

Szanowni Państwo

S.M. „Mokotów” Adm. Os. „Wałbrzyska” informuje, że odbędzie się przegląd instalacji elektrycznej w zakresie skuteczności zerowania  oraz oporności instalacji w lokalach mieszkalnych  w ramach okresowej kontroli pięcioletniej.

Prosimy lokatorów o udostępnienie mieszkań

w dniach od 01.03.2024 r. do 23.03.2024 r.

w godzinach  9:00 – 20:00

Przegląd wraz z pomiarami wykona firma : ELEKTRYCY 91 Przedsiębiorstwo Usługowe

Telefon kontaktowy: Marek Nowak – 602 247 272