O osiedlu

W zasobach Administracji Osiedla „Wałbrzyska” znajduje się :
10 budynków mieszkalnych:

• Kurpińskiego 54
• Podbipięty 27
• Podbipięty 31
• Podbipięty 34
• Studencka 28
• Studencka 40
• Wałbrzyska 48
• Wróbla 2
• Wróbla 10
• Wróbla 15

Administracja posiada też lokale użytkowe w budynkach przy:

• Wałbrzyska 48
• Wróbla 2

W budynkach mieści się łącznie 678 lokali mieszkalnych oraz 25  lokali użytkowych.