System S-net

System S-net  – umożliwia osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach SM Mokotów Oś. „Wałbrzyska” zarządzanych przez Spółdzielnię następujące funkcje:

  • Dostęp do informacji o stanie konta opłat za używanie lokalu oraz do danych dotyczących stanu liczników
  • Każdy użytkownik ma  dostęp tylko do swoich danych, bez możliwości zmian zapisów księgowych oraz odczytów stanu liczników.
  • Warunkiem korzystania z systemu S-net jest odebranie osobiste (po okazaniu dokumentu tożsamości) w biurze Administracji
    Oś. „Wałbrzyska” przy ul. Podbipięty 34, hasła i loginu.
  • Na jeden lokal przysługuje jeden login i hasło.